• Dịch Vụ
    UX/UI Design, CRO, Customization
  • Thời gian thực hiện
    8 tuần
  • Client
    Đông Hải
  • Liên kết
Shopdonghai.com
Dịch vụ
UX/UI Design, CRO, Customization
Thời gian
8 tuần
Client
Đông Hải
Liên kết
A footwear brand with 80 years history based in Ho Chi Minh City, Vietnam. We've rebuilt their website with new layout, add functions to improve customers experience and conversion.
 
 
 

Có thể bạn quan tâm