Thẻ heading và tầm quan trọng của thẻ heading đối với SEO

bởi Phu Tran Tháng 8 23, 2019

Thẻ heading và tầm quan trọng của thẻ heading đối với SEO

Nếu tìm hiểu về SEO thì chúng ta vẫn thường nghe nói đến thẻ heading và các thuật ngữ như H1, H2, H3,...

Thẻ heading là gì?

Đúng như tên tiếng anh của nó, heading có nghĩa là tiêu đề cho bài viết của bạn. Mỗi bài viết theo cấu trúc sẽ bao gồm một tiêu đề chính là H1 và các tiêu đề phụ, hãy nhớ là bài viết của bạn luôn luôn chỉ có một tiêu đề chính H1 duy nhất mà thôi. Các heading phụ là H2,H3,H4 có thể có nhiều hơn. Trong hệ thống của Shopify thì bạn chỉ cần điều chỉnh các thẻ H2 trở đi vì thẻ H1 chính là Title của bất kỳ sản phẩm hay bài viết nào. Có thể ví dụ cấu trúc của một bài viết như sau:

<H1>

  <H2>

        <H3>

         <H3>

         <H3>

   <H2>

  .......

Lợi ích của việc xây dựng thẻ heading

Việc bố trí thẻ heading theo đúng cấu trúc sẽ giúp website của bạn đạt được những lợi ích to lớn như:

  • Giúp Googlebot dễ dàng hiểu được nội dung chính mà bài viết của bạn hướng đến

  • Chứa đựng từ khóa trong thẻ H2 để tối ưu SEO

Cách thêm thẻ heading cho tiêu đề chính của bạn

Trong quá trình soạn thảo văn bản, bôi đen đoạn tiêu đề và chọn format heading cho tiêu đề của bạn.Trong quá trình soạn thảo văn bản, bôi đen đoạn tiêu đề và chọn format heading cho tiêu đề của bạn.

Nếu lấy ví dụ là bài viết này thì thẻ H1 chính là tiêu đề: Thẻ heading và tầm quan trọng của nó đối với SEO. 03 thẻ H2 của bài viết chính là Thẻ heading là gì? Lợi ích của việc xây dựng thẻ headingCách thêm thẻ heading cho tiêu đề chính của bạn.

Phu Tran
Phu Tran
Founder/Manager at Meowcart
Shopify Partner since 2014

Để lại bình luận