Bán hàng online

Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video)

Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video)

Speakers:

  • Namra Deka, Market Development @Shopify
  • Tran Phu, Founder @meowcart

Agenda:

  • Giới thiệu Shopify & Meowcart
  • Shopify Covid-19 Response (Namra)
  • Hướng dẫn cài đặt store Shopify (45 phút)
  • Q&A: Trả lời câu hỏi (30 phút) 

1 Response

đặng kim thảo
đặng kim thảo

June 18, 2020

xin chào ạ

Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in Meowcart Blog

Bí kíp xây dựng trang Giới thiệu thu hút khách hàng
Bí kíp xây dựng trang Giới thiệu thu hút khách hàng

by Meowcart Ecommerce March 05, 2021

Shopify Image SEO và SEO Off-page để tăng traffic cho website
Shopify Image SEO và SEO Off-page để tăng traffic cho website

by Meowcart Ecommerce March 05, 2021

SMS Marketing là gì? 3 lý do bạn nên sử dụng SMS Marketing 2021
SMS Marketing là gì? 3 lý do bạn nên sử dụng SMS Marketing 2021

by Meowcart Ecommerce March 05, 2021