Bán hàng online

Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video)

Webinar: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu (Video)

Speakers:

  • Namra Deka, Market Development @Shopify
  • Tran Phu, Founder @meowcart

Agenda:

  • Giới thiệu Shopify & Meowcart
  • Shopify Covid-19 Response (Namra)
  • Hướng dẫn cài đặt store Shopify (45 phút)
  • Q&A: Trả lời câu hỏi (30 phút) 

4 Responses

KbLXrZoSx
KbLXrZoSx

July 26, 2020

BivzfEnO

DtQzwZunlJaU
DtQzwZunlJaU

July 26, 2020

yhFSLuAReBVJgW

đặng kim thảo
đặng kim thảo

June 18, 2020

xin chào ạ

Phat
Phat

May 14, 2020

Hi

Leave a comment


Also in Bán hàng Online

Shopify vs Haravan: Đâu là nền tảng website bán hàng online tốt nhất?
Shopify vs Haravan: Đâu là nền tảng website bán hàng online tốt nhất?

by Tran Phu July 31, 2020

4 mô hình kinh doanh kinh điển dành cho kiếm tiền online
4 mô hình kinh doanh kinh điển dành cho kiếm tiền online

by Tran Phu July 31, 2020

Khám Phá Công Thức Của Các Cửa Hàng Dropshipping Thành Công
Khám Phá Công Thức Của Các Cửa Hàng Dropshipping Thành Công

by Tran Phu May 18, 2020