Bán hàng online

Webinar 22/05: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu

Webinar 22/05: Cài đặt store Shopify cho người mới bắt đầu

Link đăng ký: 

https://shopify.zoom.us/webinar/register/6515887830333/WN_CwrpSy4ZRq-fFJgzfSdn8w

Speakers:

  • Namra Deka, Market Development @Shopify
  • Tran Phu, Founder @meowcart

Agenda:

  • Giới thiệu Shopify & Meowcart
  • Shopify Covid-19 Response (Namra)
  • Hướng dẫn cài đặt store Shopify (45 phút)
  • Q&A: Trả lời câu hỏi (30 phút)

 


1 Response

Phat
Phat

May 14, 2020

Hi

Leave a comment


Also in Bán hàng Online

Khám Phá Công Thức Của Các Cửa Hàng Dropshipping Thành Công
Khám Phá Công Thức Của Các Cửa Hàng Dropshipping Thành Công

by Tran Phu May 18, 2020

21 nhà cung cấp Dropshipping tốt nhất cho Shopify / Amazon / eBay 2020
21 nhà cung cấp Dropshipping tốt nhất cho Shopify / Amazon / eBay 2020

by Tran Phu May 11, 2020

Hướng dẫn cài đặt Shopify dành cho người mới 2020
Hướng dẫn cài đặt Shopify dành cho người mới 2020

by Tran Phu May 08, 2020