Cài đặt Checkout cho Shopify

Trong thương mại điện tử, Checkout là quá trình bắt đầu từ khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng và nhập thông tin cá nhân cho đến khi hoàn tất thanh toán.

Để cài đặt Checkout cho Shopify của bạn, truy cập Settings > Checkout trong giao diện admin.

shopify checkout

Ở phần Customer Accounts, bạn có thể lựa chọn để cửa hàng Shopify của bạn cho phép hoặc không cho phép khách hàng tạo tài khoản. Theo khuyến nghị, bạn nên để lựa chọn Optional.

checkout form

Kế đến sẽ là những thông tin khách hàng bắt buộc phải điền trong tiến trình thanh toán. Để tiết kiệm thời gian cho khách, khuyến nghị bạn nên Hidden Company name và chỉ Require Last name only. Về số điện thoại, bạn có thể yêu cầu hoặc không tùy theo đặc điểm riêng của từng loại mặt hàng mà bạn kinh doanh.

Checkout processing

Trong quá trình thanh toán, bạn có thể lựa chọn giống như trong hình theo khuyến nghị của Shopify. 

Riêng phần Additional content and scripts, bạn có thể thêm mã tracking của chiến dịch quảng cáo để theo dõi hiệu quả của việc quảng cáo đó. Mục này chỉ dành riêng cho những người chuyên về lĩnh vực này, nếu bạn không biết vui lòng bỏ qua hoặc tìm hiểu thêm để hiểu rõ hơn.

Shopify policy

Bất kì website bán hàng thương mại điện tử nào cũng cần có những tài liệu sau đây: Refund Policy (Chính sách đổi trả hàng), Privacy Policy (Chính sách bảo mật), Terms of service (Điều khoản sử dụng). Bạn có thể copy mẫu sẵn có bạn đã soạn thảo và những thông tin này sẽ hiện ra khi khách hàng chuẩn bị hoàn tất thanh toán. 

Nếu bạn sử dụng tiếng Anh cho cửa hàng của mình, có thể chọn "Generate sample" cho mỗi loại chính sách để tạo ra mẫu chuẩn dựa trên thông tin store name và email của bạn (chỉ có tiếng Anh).