Cài đặt điều hướng và thanh menu cho website Shopify

Theo cài đặt mặc định ban đầu, thanh điều hướng của bạn sẽ bao gồm 4 tabs: Home, Catalog, Blog và About us.
Để thay đổi cài đặt cho thanh menu, truy cập vào Online Store > Navigation trong giao diện Admin
 
Đây là nơi bạn có thể chỉnh sửa thanh menu hiện tại của bạn, mặc định sẽ bao gồm:
Main Menu: Các mục sẽ xuất hiện phía trên tại trang chủ
Footer: Mục xuất hiện tại cuối trang
Chọn Add a link list để thêm hoặc Edit link list để chỉnh sửa theo như ý muốn của bạn.
 
Trong Main Menu, bạn có thể thay đổi tên, thêm bớt liên kết theo như ý mình.
Link name: Tên của tab
Links to: Liên kết, đường dẫn, bộ sưu tập, sản phẩm mà bạn muốn khách hàng của mình truy cập vào khi click vào tab đó
 
Làm điều tương tự với Footer.
 
Thanh menu đã thay đổi theo như cài đặt.
Tham khảo: Hướng dẫn tạo menu thả xuống cho thanh điều hướng
 
Tiếp theo: Cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt