Shopify Apps Store

Shopify Apps Store là nơi quy tụ hàng trăm ứng dụng miễn phí và thu phí được xây dựng dành riêng cho hệ thống website bán hàng sử dụng dịch vụ của Shopify. Những ứng dụng này sẽ hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực Sales, Marketing, Mạng xã hội, Chăm sóc khách hàng,...    
Những ứng dụng tại Shopify được xây dựng bởi các đối tác của Shopify Inc là những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ hạ tầng viễn thông và thương mại điện tử. Hãy cùng tham khảo hệ thống Apps của Shopify: 

 

Marketing Apps

Shopify Marketing Apps

 

Sales Apps

Shopify Sales Apps

 

Social Media Apps

Shopify Social Media Apps

 

Customer Service Apps 

Shopify Customer Service Apps

Subscribe