Shopify tích hợp sẵn thanh toán PayPal

Bạn có biết tất cả website sử dụng Shopify đều có thể dễ dàng tích hợp thanh toán PayPal trong vòng 30 giây?

PayPal logo

PayPal, công cụ thanh toán an toàn và phổ biến nhất thế giới được tích hợp ngay trong hệ thống quản trị admin của Shopify. PayPal sẽ giúp cho khách hàng truy cập website của bạn có thể:

  • Thanh toán bằng tài khoản PayPal
  • Thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, American Express,...

Tham khảo:Hướng dẫn tích hợp thanh toán PayPal dành cho website Shopify

Subscribe