Team

Meowcart Team

Meowcart sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ và luôn học hỏi để cập nhật những kiến thức mới nhất về thị trường ecommerce. 


Founder, Value Creator

Ho Chi Minh City

Tran Phu

Project Manager

Los Angeles, US

Ngo Truc

Software Engineer

Ho Chi Minh City

Khanh Nguyen

Translator

Hanoi

Thao Pham