The Growth Platform

Powered 1M+ Business Worldwide

Shopify: Built for Growth

Bán hàng đa kênh Omnichannel

Scale Up with Ease

99.98% Uptime

Hosting tốc độ cao với 99,98% uptime. Khả năng xử lý hơn 10.000 giao dịch/phút với Shopify Plus. Băng thông không giới hạn.

Data Protection

Dữ liệu doanh thu, đơn hàng hay thông tin thẻ tín dụng của khách hàng được bảo vệ tuyệt đối mà không lo bị đánh cắp hay bị tiết lộ.

Customization

Tuỳ chỉnh không giới hạn với ngôn ngữ Liquid, HTML/CSS cùng với hơn 4000 apps trên hệ thống App Store của Shopify cho bạn lựa chọn.

3rd Party Integration

Shopify Plus for Enterprise