Từ 2015, Meowcart đã và đang tham gia xây dựng Shopify Plus cho top những khách hàng lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam.