Remarketing Facebook đối với khách hàng từng truy cập website

#Ecommerce May 05, 2015
Remarketing Facebook đối với khách hàng từng truy cập website Remarketing Facebook đối với khách hàng từng truy cập website

Có bao giờ bạn đang lướt web tìm kiếm một sản phẩm nào đó trên Lazada, một lúc sau bạn thoát khỏi trang đó và truy cập vào tài khoản Facebook của mình thì có một mẩu quảng cáo đúng về sản phẩm đó của Lazada xuất hiện ngay trên trang chủ của mình?

Đó có phải là một sự ngẫu nhiên hay Facebook có khả năng đọc được suy nghĩ của bạn và biết bạn đang muốn gì? 

Tất nhiên đó không phải ngẫu nhiên và Facebook còn lâu mới có được khả năng đó. Lí do bạn nhìn thấy quảng cáo đó là do bạn đã truy cập vào và xem một sản phẩm nào đó của Lazada, Vậy làm thế nào để tạo quảng cáo nhắm vào những đối tượng đã từng truy cập vào website của bạn hay một bài viết/sản phẩm cụ thể trên website của bạn?

Trong nội dung bài viết này, Shopify Vietnam sẽ cung cấp cho bạn những thông tin sau:

 • Làm thế nào để tạo Custom Audience (Tệp khách hàng) dành cho những người đã truy cập vào website của bạn
 • Tạo quảng cáo Remarketing Facebook hướng đến đối tượng khách hàng đã truy cập vào website của bạn
 • Ưu và nhược điểm của hình thức quảng cáo này

Cách tạo tệp khách hàng dành cho những người từng truy cập vào website của bạn

Shopify Vietnam sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tệp khách hàng dùng để quảng cáo Facebook đối với những người từng truy cập vào website của bạn bằng cách sử dụng công cụ Power Editor. Tại trang chủ Facebook, chọn Manage Ads > Power Editor. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Manage Ads > Create an Ads > Create a Custom Audience.

Trong Power Editor, chọn Manage Ads > Audiences.

Trong Power Editor, chọn Manage Ads > Audiences.

 

Tại cửa sổ mới, chọn Create a Custom Audience.

Tại cửa sổ mới, chọn Create a Custom Audience.

 

Chọn Website Traffic để tạo Tệp khách hàng dành cho nhóm đối tượng đã từng truy cập vào website của bạn.

Chọn Website Traffic để tạo Tệp khách hàng dành cho nhóm đối tượng đã từng truy cập vào website của bạn.

 

Tại cửa sổ mới, Facebook sẽ cung cấp cho bạn một đoạn mã code theo dõi để gắn lên website của bạn. Hãy copy để lưu lại và sử dụng nó ở bước cuối cùng.

Tại cửa sổ mới, Facebook sẽ cung cấp cho bạn một đoạn mã code theo dõi để gắn lên website của bạn. Hãy copy để lưu lại và sử dụng nó ở bước cuối cùng.

 

Cửa sổ mới sẽ hiện ra như trong hình. Mặc định là Tất cả những ai từng truy cập vào website của bạn trong vòng 30 ngày qua. Bạn có thể chỉnh tối đa là 180 ngày.

Cửa sổ mới sẽ hiện ra như trong hình. Mặc định là Tất cả những ai từng truy cập vào website của bạn trong vòng 30 ngày qua. Bạn có thể chỉnh tối đa là 180 ngày.

 

Trong Website Traffic có các lựa chọn sau:

Trong Website Traffic có các lựa chọn sau:

 • Anyone who visit your website: Tất cả những ai từng truy cập vào website của bạn
 • People who visit specific web pages: Những ai từng truy cập vào trang cụ thể trên website của bạn
 • People visitting specific webpage but not others: Những ai từng truy cập vào trang cụ thể nhưng không bao gồm một trang nào đó trên website của bạn
 • People who haven't visited in a certain amount of time: Những người không quay lại website của bạn trong một khoảng thời gian nhất định
 • Custom Combination: Cài đặt tùy chọn.

Lựa chọn "Tất cả những ai từng truy cập vào website của bạn" tương đối rõ ràng và dễ hiểu nên chúng ta không cần bàn về lựa chọn này.

Lựa chọn "People who visit specific web pages" dành cho ai? Lựa chọn này dành cho những ai muốn nhắm đến đối tượng khách hàng đã từng truy cập vào một trang/sản phẩm cụ thể nào đó trên website của mình.

Lựa chọn "People who visit specific web pages" dành cho ai? Lựa chọn này dành cho những ai muốn nhắm đến đối tượng khách hàng đã từng truy cập vào một trang/sản phẩm cụ thể nào đó trên website của mình.

Như trong hình chúng ta sẽ thấy 2 lựa chọn URL:

 • URL equals: Chỉ lọc đối tượng khách hàng từng truy cập vào đúng duy nhất URL đó mà thôiVí dụ: nếu bạn nhập http://shopifyvietnam.net thì sẽ chỉ lọc những đối tượng từng truy cập vào trang chủ của Shopify mà thôi, nó sẽ không lọc những ai truy cập vào các trang khác ngoài trang chủ như http://shopifyvietnam.net/products hay http://shopifyvietnam.net/blogs,...
 • URL contains: Lọc tất cả khách hàng từng truy cập vào tất cả URL chứa từ khóa nói trên. Ví dụ: nếu bạn nhập http://shopifyvietnam.net/products thì nó sẽ lọc tất cả những ai truy cập vào các trang như http://shopifyvietnam.net/products/thiet-ke-website hay /products/tich-hop-thanh-toan-paypal

 

Theo ví dụ như trong hình, đối tượng khách hàng của bạn sẽ chỉ bao gồm những ai từng truy cập vào trang cụ thể là: http://shopifyvietnam.net/products/thiet-ke-website-ban-hang-chuan-shopify

Theo ví dụ như trong hình, đối tượng khách hàng của bạn sẽ chỉ bao gồm những ai từng truy cập vào trang cụ thể là: http://shopifyvietnam.net/products/thiet-ke-website-ban-hang-chuan-shopify. Nếu bạn muốn tạo 10 quảng cáo Remarketing cho 10 sản phẩm khác nhau, đây sẽ là lựa chọn tối ưu nhất.

 

Lựa chọn URL contains cho http://shopifyvietnam.net/products sẽ lọc những đối tượng khách hàng từng truy cập vào một trong những trang sản phẩm tại Shopify Vietnam.

Lựa chọn URL contains cho http://shopifyvietnam.net/products sẽ lọc những đối tượng khách hàng từng truy cập vào một trong những trang sản phẩm tại Shopify Vietnam.

 

Lựa chọn URL equals cho http://shopifyvietnam.net sẽ chỉ lọc những đối tượng khách hàng từng truy cập vào trang chủ Shopify Vietnam. Những ai truy cập vào những trang khác ngoài trang chủ sẽ không được lọc.

Lựa chọn URL equals cho http://shopifyvietnam.net sẽ chỉ lọc những đối tượng khách hàng từng truy cập vào trang chủ Shopify Vietnam. Những ai truy cập vào những trang khác ngoài trang chủ sẽ không được lọc.

Lựa chọn "People visitting specific web pages but not others" cho phép lọc những khách hàng từng truy cập vào một số trang cụ thể trên website bạn nhưng không bao gồm những ai từng truy cập vào một số trang nhất định.

Lựa chọn Include (bao gồm) URL contains cho http://shopifyvietnam.net và Exclude (Không bao gồm) URL contains cho http://shopifyvietnam.net/blog sẽ lọc tất cả những ai từng truy cập vào bất cứ trang nào của Shopify Vietnam nhưng không bao gồm những ai từng truy cập vào blog.

Lựa chọn Include (bao gồm) URL contains cho http://shopifyvietnam.netExclude (Không bao gồm) URL contains cho http://shopifyvietnam.net/blog sẽ lọc tất cả những ai từng truy cập vào bất cứ trang nào của Shopify Vietnam nhưng không bao gồm những ai từng truy cập vào blog.

 

Lựa chọn Include URL contains cho http://shopifyvietnam.net/products và Exclude URL equals cho http://shopifyvietnam.net/products/tich-hop-thanh-toan-paypal sẽ lọc tất cả những ai từng truy cập vào một trong các sản phẩm tại Shopify Vietnam nhưng không bao gồm đối tượng khách hàng truy cập vào sản phẩm "Tích hợp thanh toán PayPal".

Lựa chọn Include URL contains cho http://shopifyvietnam.net/productsExclude URL equals cho http://shopifyvietnam.net/products/tich-hop-thanh-toan-paypal sẽ lọc tất cả những ai từng truy cập vào một trong các sản phẩm tại Shopify Vietnam nhưng không bao gồm đối tượng khách hàng truy cập vào sản phẩm "Tích hợp thanh toán PayPal".

 

Lựa chọn "People who haven't visited in a certain amount of time" như trong hình sẽ lọc những đối tượng từng truy cập vào website của bạn trong vòng 180 ngày qua nhưng không quay trở lại trong vòng 30 ngày trở lại đây.

Lựa chọn "People who haven't visited in a certain amount of time" như trong hình sẽ lọc những đối tượng từng truy cập vào website của bạn trong vòng 180 ngày qua nhưng không quay trở lại trong vòng 30 ngày trở lại đây.

 

Trong Custom Combination, lựa chọn Include URL contains cho http://shopifyvietnam.net/products, http://shopifyvietnam.net/collections và Exclude URL equals cho http://shopifyvietnam.net/products/thiet-ke-website sẽ lọc tất cả những ai từng truy cập vào bất cứ sản phẩm hay bộ sưu tập nào trên Shopify Vietnam nhưng sẽ không lọc những ai từng truy cập vào sản phẩm "Thiết kế website".

Trong Custom Combination, lựa chọn Include URL contains cho http://shopifyvietnam.net/products, http://shopifyvietnam.net/collectionsExclude URL equals cho http://shopifyvietnam.net/products/thiet-ke-website sẽ lọc tất cả những ai từng truy cập vào bất cứ sản phẩm hay bộ sưu tập nào trên Shopify Vietnam nhưng sẽ không lọc những ai từng truy cập vào sản phẩm "Thiết kế website".

 

Sau khi lựa chọn đối tượng khách hàng của bạn hoàn tất, có thể ghi mô tả và lưu lại tệp khách hàng của bạn.

Sau khi lựa chọn đối tượng khách hàng của bạn hoàn tất, có thể ghi mô tả và lưu lại tệp khách hàng của bạn.

 

Bạn còn nhớ đoạn mã code theo dõi mà Facebook cung cấp cho bạn chứ. Nếu bạn biết về lập trình và có quyền truy cập vào hệ thống, hãy dán đoạn code đó vào website của bạn bất kì chỗ nào giữa 2 thẻ <head> <head>. Nếu bạn chưa hiểu cách làm, hãy liên hệ với nhân viên hoặc người hỗ trợ kỹ thuật website của bạn.

Bạn còn nhớ đoạn mã code theo dõi mà Facebook cung cấp cho bạn chứ. Nếu bạn biết về lập trình và có quyền truy cập vào hệ thống, hãy dán đoạn code đó vào website của bạn bất kì chỗ nào giữa 2 thẻ <head> <head>. Nếu bạn chưa hiểu cách làm, hãy liên hệ với nhân viên hoặc người hỗ trợ kỹ thuật website của bạn.

Vậy là quá trình tạo tệp khách hàng tùy chọn đối với những đối tượng từng truy cập website của bạn đã hoàn tất. Lưu ý: Tùy thuộc vào quy mô của tệp khách hàng mà sẽ mất ít nhất từ vài giờ hoặc nhiều hơn để facebook có thể cập nhật cho bạn.

 

Tạo quảng cáo Remarketing Facebook đối với khách hàng từng truy cập website của bạn

Bạn chỉ cần tạo quảng cáo như bình thường, sau đó chọn Custom Audience là tệp khách hàng mà bạn đã lưu trước đó.

Bạn chỉ cần tạo quảng cáo như bình thường, sau đó chọn Custom Audience là tệp khách hàng mà bạn đã lưu trước đó.

 

Ưu và nhược điểm của Remarketing Facebook

Tiếp cận được đối tượng khách hàng có sự quan tâm nhất định đến sản phẩm/dịch vụ của bạn là một điều rất tốt. Tuy nhiên bạn nên tham khảo một số ưu và nhược điểm của phương pháp này để có thể lựa chọn cho mình một chiến lược phù hợp.

Ưu điểm:

 • Tiếp thị lại với lượng khách hàng đã có sự quan tâm nhất định đến sản phẩm
 • Gầy dựng hình ảnh thương hiệu liên tục trong tâm trí khách hàng
 • Khả năng bán được hàng cao hơn so với tiếp thị đến một đối tượng mới

Nhược điểm:

 • Chi phí cho mỗi lượt tương tác sẽ rất cao nếu tệp khách hàng quá nhỏ
 • Phải đầu tư cho quảng cáo liên tục để đạt hiệu quả tốt nhất
 • Cần sở hữu một website bán hàng chuyên nghiệp và tối ưu 

Có thể bạn quan tâm: Tự thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp với chi phí 0đ

 

Thấy thông tin trên hữu ích? Tham gia cộng đồng chia sẻ thông tin Social, Digital Marketing,SEO chất lượng nhất Việt Nam: Cộng đồng iSocial.

Shopify Vietnam

Quay về trang blog