Skip to content

Tuyển dụng Shopify Front End Developer

Shopify Front-end Developer (2-3 năm kinh nghiệm)   Hạn nộp CV: 30/05/2023   Công việc: Xây dựng Shopify Apps Nếu bạn: Đã từng tham gia làm Shopify Apps Làm việc với React/Shopify Polaris Bonus nếu: Kinh nghiệm với Shopify Plus Shopify...

Shopify Front-end Developer (2-3 năm kinh nghiệm)
 
Hạn nộp CV: 30/05/2023
 
Công việc:
  • Xây dựng Shopify Apps
Nếu bạn:
  • Đã từng tham gia làm Shopify Apps
  • Làm việc với React/Shopify Polaris
Bonus nếu:
  • Kinh nghiệm với Shopify Plus
  • Shopify Hydrogen
  • Headless/Nextjs
Hình thức:
  • Full-time remote
  • Lương thoả thuận
Ứng tuyển tại: tranphu@meowcart.net

Cart

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options