Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán VTC Pay cho Shopify của bạn

#Ecommerce August 09, 2019
Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán VTC Pay cho Shopify của bạn Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán VTC Pay cho Shopify của bạn

Kể từ tháng 7/2019, Shopify chính thức tích hợp cổng thanh toán VTC Pay. Với VTC Pay, khách hàng khi mua hàng qua Shopify của bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ một cách dễ dàng. Sau đây là tài liệu hướng dẫn tích hợp VTC Pay cho Shopify được cung cấp bởi VTC Pay.

1. Tạo website tích hợp thanh toán trên VTC Pay

 • B1: Trên website VTC Pay, chọn mục tích hợp thanh toán --> Tích hợp website

tich hop website

 • B2: Chọn Thêm mới:

them moi

 • B3: Điền các thông tin để hoàn tất tạo mới tích hợp:

thong tin

2. Thêm phương thức thanh toán VTC Pay trên Shopify

 • Bước 1: Trên màn hình Home của Shopify, chọn mục Settings

setting

 • Bước 2: Chọn mục Payment providers

payment provider

 • Bước 3: Tìm mục Alternative payment methods, chọn Choose alternative payment

alternative

 • B4: Chọn VTCPay

vtc pay

 • Quay lại website VTC Pay, vào mục tích hợp website.
 • Lấy mã WebsiteID cần tích hợp:

website code

 • Lấy mã bảo mật kết nối của WEBID này:

bao mat

 • B5: Trong khung Account information, lần lượt nhập WEBID đã tạo trên VTC Pay và Secure code của WEBID đó

 • Đã hoàn tất việc tích hợp.

3. Các bước checkout của khách hàng

 • B1: Mua hàng trên store

mua hang

 • B2: Điền thông tin người mua hàng

thong tin

 • B3: Chọn phương thức thanh toán VTC Pay

choose vtc

 • B4: Chọn ngân hàng thanh toán trên VTC Pay

banks

Thông tin liên hệ hỗ trợ cổng VTC Pay:

 • Email: support.vtcpay@vtc.vn
 • Skype: support.vtcpay
 • Hotline: 08.9999.1530 (8h-18h từ thứ 2 - đến thứ 6)
Back to blog